Banker's Review Online - Υγεία και ασφάλεια: Φροντίζοντας του ανθρώπους

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Human Capital

Υγεία και ασφάλεια: Φροντίζοντας του ανθρώπους

1 Ιουνίου 2011 | 13:13 Γράφει η Βασιλική  Κωνσταντινίδου Topics: Special Reports

Υγεία και ασφάλεια: Φροντίζοντας του ανθρώπους

Το νομικό πλαίσιο που ορίζει τους κανόνες για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο είναι πλούσιο. Οι περισσότερες τράπεζες, αντιλαμβανόμενες τα οφέλη που απορρέουν από την εφαρμογή των κανόνων, επιδιώκουν τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία, αποδεικνύοντας, ταυτόχρονα, το ενδιαφέρον τους για τους ανθρώπους τους.

Σε κάθε εργασιακό χώρο, οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε μια σειρά από κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν και να απειλήσουν άμεσα ή έμμεσα την υγεία και την ασφάλειά τους. Κίνδυνοι που αφορούν κάθε επίπεδο και θέση εργασίας και προέρχονται από την έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος και διάφορες ασθένειες που προκαλούνται εξαιτίας ορισμένων συνθηκών εργασίας.

Τα νούμερα που αφορούν ατυχήματα στους εργασιακούς χώρους σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, κάθε χρόνο, σε όλο τον κόσμο χάνουν τη ζωή τους σε εργατικά ατυχήματα περίπου 2 εκατ. άνθρωποι, 160 εκατ. υποφέρουν από επαγγελματικές ασθένειες και 270 εκατ. εργαζόμενοι υφίστανται εργατικό ατύχημα.

Στη χώρα μας, τα επίσημα στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) κάνουν λόγο για μείωση των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων το 2010 (80 έναντι 113 το 2009 και 142 το 2008). Ωστόσο, σήμερα, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, η υγεία των εργαζομένων εκτός από τους τυπικούς εργασιακούς κινδύνους, απειλείται και από προβλήματα που σχετίζονται με το εργασιακό άγχος και την ανασφάλεια και γενικότερα τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.

Απειλές στην εργασία
Η καταστροφή του πυρηνικού σταθμού στην πόλη Φουκουσίμα, έπειτα από το σεισμό στην Ιαπωνία, είναι το τελευταίο μεγάλο εργατικό ατύχημα που έχει θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων στο σταθμό, οι οποίοι έχουν εκτεθεί σε υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας. Φυσικά, το εν λόγω ατύχημα, δεν απειλεί μόνο τη ζωή των εργαζομένων, αλλά ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Αν και σπάνια, αυτού του είδους τα ατυχήματα, σύμφωνα με μελέτη της Greenpeace, τα τελευταία 25 χρόνια, μετά το Τσέρνομπιλ, έχουν επισήμως καταγραφεί περίπου 800 σοβαρά περιστατικά που αφορούν σε διαρροή ραδιενέργειας σε εργοστάσια σε όλο τον κόσμο. Ασφαλώς οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν να συμμορφώνονται με όσα ορίζονται από τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, δεν έχουν κατά νου, τέτοιου είδους κινδύνους.

Η πλειοψηφία των προβλημάτων που σχετίζεται με την εργασία, έχουν να κάνουν με τη χειρωνακτική εργασία, τις εργασίες συντήρησης, την εργασία σε οθόνες οπτικής απεικόνισης (οθόνες υπολογιστών), την έκθεση σε θόρυβο από τη χρήση μηχανημάτων αλλά και μυοσκελετικά προβλήματα που προκαλούνται στους υπαλλήλους γραφείων, ασθένειες των πνευμόνων για εργαζόμενους που έρχονται σε επαφή με επικίνδυνα ορυκτά όπως ο αμίαντος κτλ.

Ειδικά, στη χρήση των Η/Υ, η οποία έχει επεκταθεί στη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, έχει αποδοθεί μία σειρά από σημαντικά προβλήματα υγείας, όπως μεταξύ άλλων, η οπτική κόπωση, οι πονοκέφαλοι, οι δερματικές αλλαγές και οι μυοσκελετικές παθήσεις.

Ωστόσο, καθώς το εργασιακό περιβάλλον είναι πολύπλοκο, για τα προβλήματα αυτά, δεν ευθύνεται αποκλειστικά η εργασία στην οθόνη του υπολογιστή, αλλά και μία σειρά άλλων παραγόντων όπως ο εργονομικός σχεδιασμός και η χρήση ακατάλληλου εργονομικού εξοπλισμού, ο φωτισμός και γενικότερα η οργάνωση της εργασίας.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η εργασία μπορεί να εκθέσει τους εργαζόμενους σε μεμονωμένους ή αθροιστικούς κινδύνους για την υγεία τους. Για το σκοπό αυτό, οι εταιρείες οφείλουν να προβαίνουν σε εφαρμογή πολιτικών για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία με στόχο την προστασία της ζωής, της αρτιμέλειας και της καλής φυσικής και ψυχολογικής κατάστασης των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Σε κάθε εργασιακό χώρο, οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε μια σειρά από κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν και να απειλήσουν άμεσα ή έμμεσα την υγεία και την ασφάλειά τους. Κίνδυνοι που αφορούν κάθε επίπεδο και θέση εργασίας και προέρχονται από την έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος και διάφορες ασθένειες που προκαλούνται εξαιτίας ορισμένων συνθηκών εργασίας.

Τα νούμερα που αφορούν ατυχήματα στους εργασιακούς χώρους σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, κάθε χρόνο, σε όλο τον κόσμο χάνουν τη ζωή τους σε εργατικά ατυχήματα περίπου 2 εκατ. άνθρωποι, 160 εκατ. υποφέρουν από επαγγελματικές ασθένειες και 270 εκατ. εργαζόμενοι υφίστανται εργατικό ατύχημα.

Στη χώρα μας, τα επίσημα στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) κάνουν λόγο για μείωση των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων το 2010 (80 έναντι 113 το 2009 και 142 το 2008). Ωστόσο, σήμερα, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, η υγεία των εργαζομένων εκτός από τους τυπικούς εργασιακούς κινδύνους, απειλείται και από προβλήματα που σχετίζονται με το εργασιακό άγχος και την ανασφάλεια και γενικότερα τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.

Απειλές στην εργασία
Η καταστροφή του πυρηνικού σταθμού στην πόλη Φουκουσίμα, έπειτα από το σεισμό στην Ιαπωνία, είναι το τελευταίο μεγάλο εργατικό ατύχημα που έχει θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων στο σταθμό, οι οποίοι έχουν εκτεθεί σε υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας. Φυσικά, το εν λόγω ατύχημα, δεν απειλεί μόνο τη ζωή των εργαζομένων, αλλά ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Αν και σπάνια, αυτού του είδους τα ατυχήματα, σύμφωνα με μελέτη της Greenpeace, τα τελευταία 25 χρόνια, μετά το Τσέρνομπιλ, έχουν επισήμως καταγραφεί περίπου 800 σοβαρά περιστατικά που αφορούν σε διαρροή ραδιενέργειας σε εργοστάσια σε όλο τον κόσμο. Ασφαλώς οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν να συμμορφώνονται με όσα ορίζονται από τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, δεν έχουν κατά νου, τέτοιου είδους κινδύνους.

Η πλειοψηφία των προβλημάτων που σχετίζεται με την εργασία, έχουν να κάνουν με τη χειρωνακτική εργασία, τις εργασίες συντήρησης, την εργασία σε οθόνες οπτικής απεικόνισης (οθόνες υπολογιστών), την έκθεση σε θόρυβο από τη χρήση μηχανημάτων αλλά και μυοσκελετικά προβλήματα που προκαλούνται στους υπαλλήλους γραφείων, ασθένειες των πνευμόνων για εργαζόμενους που έρχονται σε επαφή με επικίνδυνα ορυκτά όπως ο αμίαντος κτλ.

Ειδικά, στη χρήση των Η/Υ, η οποία έχει επεκταθεί στη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, έχει αποδοθεί μία σειρά από σημαντικά προβλήματα υγείας, όπως μεταξύ άλλων, η οπτική κόπωση, οι πονοκέφαλοι, οι δερματικές αλλαγές και οι μυοσκελετικές παθήσεις.

Ωστόσο, καθώς το εργασιακό περιβάλλον είναι πολύπλοκο, για τα προβλήματα αυτά, δεν ευθύνεται αποκλειστικά η εργασία στην οθόνη του υπολογιστή, αλλά και μία σειρά άλλων παραγόντων όπως ο εργονομικός σχεδιασμός και η χρήση ακατάλληλου εργονομικού εξοπλισμού, ο φωτισμός και γενικότερα η οργάνωση της εργασίας.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η εργασία μπορεί να εκθέσει τους εργαζόμενους σε μεμονωμένους ή αθροιστικούς κινδύνους για την υγεία τους. Για το σκοπό αυτό, οι εταιρείες οφείλουν να προβαίνουν σε εφαρμογή πολιτικών για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία με στόχο την προστασία της ζωής, της αρτιμέλειας και της καλής φυσικής και ψυχολογικής κατάστασης των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.


Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα
Οι πρώτες προσπάθειες για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων ξεκίνησαν το 1952 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα. Εκτοτε έχει θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο καλύπτει ένα μέγιστο αριθμό κινδύνων και, σήμερα, η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία, αντιπροσωπεύουν μία από τις σημαντικότερες πτυχές της κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Στον τομέα αυτό, η κοινοτική δράση δεν περιορίζεται στη νομοθεσία. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα διεξάγουν πολυάριθμες δραστηριότητες πληροφόρησης, προσανατολισμού και προαγωγής ενός ασφαλούς και υγιεινού εργασιακού περιβάλλοντος σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND).

Και τα δύο αυτά όργανα της Ε.Ε. έχουν ως αποστολή να συμβάλουν στον σχεδιασμό και την καθιέρωση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας και, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, να αναπτύξουν και να διαδώσουν τις απαραίτητες γνώσεις που θα διευκολύνουν αυτή τη βελτίωση.

Η βασική δραστηριότητα ευαισθητοποίησης του EU-OSHA είναι η Εκστρατεία για τους Υγιείς Χώρους Εργασίας, η οποία ανά διετία επικεντρώνεται σε ένα διαφορετικό θέμα. Με την εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» για τη διετία 2010-2011 και κεντρικό σύνθημα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις», προωθούνται οι ασφαλείς εργασίες συντήρησης χωρίς ατυχήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η εκστρατεία στοχεύει στην πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, των εργοδοτών αλλά και του ευρύτερου κοινού, καθώς και στην προώθηση σχετικών δράσεων, προκειμένου να καταστούν ασφαλέστεροι, υγιέστεροι και παραγωγικότεροι οι χώροι εργασίας στην Ευρώπη.

Η ελληνική νομοθεσία
Η σχετική με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων ελληνική νομοθεσία, έκανε την εμφάνισή της στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, με αποσπασματικές ρυθμίσεις που αφορούσαν κυρίως την προστασία κατά την εργασία συγκεκριμένων κατηγοριών προσώπων, όπως ανήλικοι και γυναίκες.

Κατά τις επόμενες δεκαετίες εκδόθηκε πλήθος ειδικότερων νομοθετημάτων σχετικών με την υγεία και ασφάλεια της εργασίας και επόμενο σημαντικό σταθμό αποτέλεσε η ψήφιση του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» με τον οποίο έγινε η πρώτη ολοκληρωμένη και συστηματική προσέγγιση του ζητήματος της υγιεινής και ασφάλειας και ταυτόχρονα επιχειρήθηκε η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με τις απαιτήσεις που είχε ήδη αρχίσει να θέτει το κοινοτικό δίκαιο.

Η κύρια νομοθεσία για την υγεία, υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, είναι ο Ν. 1568/85 και με βάση οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει εκδοθεί, σε εναρμόνιση με αυτές, μία σειρά Προεδρικών Διαταγμάτων.

Ετσι, εκτός από τις διατάξεις του νόμου αυτού με τις οποίες εισάγονται νέα κριτήρια και αρχές ως προς το σχεδιασμό των χώρων εργασίας, την κατάρτιση σχεδίου διαφυγής και διάσωσης, τη λήψη μέτρων για τη συνεχή συντήρηση των τόπων εργασίας, τη διατήρηση διαδρόμων κυκλοφορίας, τον αερισμό και εξαερισμό, τη θερμοκρασία και το φωτισμό των χώρων εργασίας, προβλέφθηκαν ρυθμιστικά πλαίσια σχετικά με την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου από μηχανές, από μηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους, από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες, επιβλήθηκε η υποχρέωση στον εργοδότη να γνωρίζει τους κινδύνους τους οποίους συνεπάγονται για την υγεία των εργαζομένων παράγοντες που χρησιμοποιούνται ή δημιουργούνται στους τόπους εργασίας, αλλά και η σχετική ευθύνη των ίδιων των παρασκευαστών, εισαγωγέων και προμηθευτών για την τυχόν επικινδυνότητα των παραγόντων που παρασκευάζουν, εισάγουν, θέτουν σε κυκλοφορία ή παραχωρούν με οποιοδήποτε τρόπο για επαγγελματική χρήση.

Επίσης, επιβλήθηκε στον εργοδότη η υποχρέωση να λαμβάνει μέτρα προστασίας ώστε να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες, όσο είναι πρακτικά δυνατό, η υποχρέωση να υποβάλει τους εργαζομένους σε τακτικό ιατρικό έλεγχο, καθώς και να παρέχει στους εργαζομένους ειδική πληροφόρηση σχετικά με την επικινδυνότητα των παραγόντων στους οποίους εκτίθενται.

Δυστυχώς, παρά την ισχύουσα νομοθεσία που επιβάλλει ελάχιστους κανόνες για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και τις δράσεις και πολιτικές των αρμόδιων φορέων, τα διάφορα μυοσκελετικά προβλήματα (προβλήματα της σπονδυλικής στήλης και αυχενικά), τα ψυχολογικά προβλήματα που οφείλονται στις συνθήκες εργασίας, όπως και ένας μεγάλος εργατικών ατυχημάτων, αποτελούν μία θλιβερή πραγματικότητα της σημερινής αγοράς εργασίας.

Ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους
Η υγεία των εργαζομένων, εκτός από τους κύριους επαγγελματικούς κινδύνους, είναι εκτεθειμένη και στην αρνητική επίδραση πολλών άλλων παραγόντων που σχετίζονται με την οργάνωση της εργασίας, τη διατροφή, το κάπνισμα, το στρες κτλ. Η συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας, με σκοπό να διαπιστωθεί τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές ή βλάβες, κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου και αν αυτό δεν γίνεται, ποια μέτρα πρόληψης εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να ελεγχθούν οι κίνδυνοι, ονομάζεται εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου.

Βασικό εργαλείο στην προσπάθεια των εταιρειών να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους είναι κατά πρώτο λόγο η αναγνώρισή τους. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό καλούνται να διαδραματίσουν οι γιατροί εργασίας και οι τεχνικοί ασφαλείας.

Προαγωγή της Υγείας
Η Προαγωγή της Υγείας, που αποσκοπεί στην υιοθέτηση υγιών συμπεριφορών και στην αναβάθμιση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, έχει αποδειχθεί η πιο αποτελεσματική στρατηγική για την αντιμετώπιση των σύγχρονων αυτών απειλών.

Στη χώρα μας ιδρύθηκε το 2006 το Εθνικό Δίκτυο Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας (ΕΔΠΥΧΕ) υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Προαγωγή της Υγείας στους Χώρους Εργασίας (ENWHP) σε μία προσπάθεια να αποτελέσει η Προαγωγή της Υγείας στου Χώρους Εργασίας τμήμα της κοινής ευρωπαϊκής ατζέντας στα θέματα της εργασίας, της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής. Η αποστολή του ΕΔΠΥΧΕ αφορά στην προστασία και τη βελτίωση της υγείας των εργαζομένων στο εργασιακό τους περιβάλλον, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Το ΕΔΠΥΧΕ αναλαμβάνει να σχεδιάσει, να εφαρμόσει και να αξιολογήσει προγράμματα προαγωγής της υγείας στους χώρους εργασίας με βάση τα Μοντέλα Καλής Πρακτικής από τον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και η δραστηριότητά του έγκειται σε προγράμματα παρέμβασης δευτερογενούς πρόληψης στους χώρους εργασίας, προγράμματα Αγωγής Υγείας και ομαδικά προγράμματα σε χώρους εργασίας.

Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας συγκεκριμένα, απευθύνονται σε όλο ή τμήμα του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης/του οργανισμού και μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο αρωγό στην προσπάθεια βελτίωσης συμπεριφορών που αφορούν κρίσιμους τομείς όπως διατροφή, κάπνισμα, στρες και φυσική άσκηση. Τα προγράμματα διεξάγονται στο χώρο της επιχείρησης σε εβδομαδιαίες ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις. Επιπλέον, πραγματοποιούνται ομαδικά προγράμματα διακοπής του καπνίσματος για εργαζόμενους και διαχείρισης του στρες.

Ακόμα, σημαντική είναι η συμβολή του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) στην προαγωγή της υγείας. Σκοπός του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. είναι μεταξύ άλλων ο εντοπισμός, η καταγραφή, η επεξεργασία, η ανάλυση και έρευνα των βλαπτικών παραγόντων ή και καταστάσεων του εργασιακού περιβάλλοντος και των επιπτώσεών τους στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Για την πραγματοποίηση των σκοπών του, το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς, με ενώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης κτλ.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας εορτασμού της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, που έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας ως η 28η Απριλίου, το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. πραγματοποιεί σε συνεργασία με άλλους φορείς εκδηλώσεις και δημιουργεί υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους εκείνους που ασχολούνται με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.

Οικονομική κρίση: επιπτώσεις και στην υγεία
Ανησυχητικές διαστάσεις, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, έχει λάβει τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της πρόκλησης ασθενειών που σχετίζονται με το εργασιακό άγχος, την ανασφάλεια και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ψυχοσωματική υγεία των εργαζομένων.

Οπως μάλιστα, προέκυψε και από πρόσφατο συνέδριο του HR PROFESSIONAL «Training & Performance Improvement Conference», το εργασιακό στρες αποτελεί τον νούμερο 1 εργασιακό κίνδυνο και τον νούμερο 1 αρνητικό παράγοντα επίδρασης στην εργασία.

Πολλές είναι οι έρευνες που συγκλίνουν σε αυτή την άποψη, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε από το ENWHP, με τη συμμετοχή 20 ευρωπαϊκών κρατών και η οποία αποκάλυψε ότι η οικονομική κρίση θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντικός παράγοντας για την κατακόρυφη αύξηση των περιστατικών κατάθλιψης και τις τάσεις αυτοκτονίας.

Οι επιδημιολόγοι επίσης, παρατηρούν ότι η οικονομική κρίση σχετίζεται με αυξημένα ποσοστά ψυχοπαθολογίας, όπως είναι η αγχώδης διαταραχή και η κατάθλιψη αλλά και με σωματικές επιπτώσεις, όπως η αύξηση των αυτοκτονιών και του εμφράγματος του μυοκαρδίου. Επιπλέον, η νοσηρότητα έχει να κάνει κυρίως με τα καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλά και με τα λεγόμενα ψυχοσωματικά, όπως η δερματίτιδα, το έλκος κτλ.

Η αύξηση των ψυχολογικών προβλημάτων δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση, καθώς οι εργαζόμενοι καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες εργασιακές συνθήκες, σε αυξημένο όγκο εργασίας, σε μειώσεις αποδοχών και όλα αυτά υπό το συνεχή φόβο της απόλυσης.

Μία ακόμα αποκαλυπτική έρευνα είναι αυτή που εκπόνησε η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με την οποία, το 90% των εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα αισθάνονται ανασφάλεια για την εργασία τους και το 70% ανδρών και γυναικών, που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία, βρίσκεται στα όρια της κατάθλιψης εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Η οικονομική αποσταθεροποίηση και η ανεργία, προκαλούν εκτός από άγχος και κατάθλιψη, επιθετικότητα, αϋπνία, μελαγχολία, απάθεια, μείωση της αυτοπεποίθησης και προσωπική απόσυρση που συχνά οδηγεί σε κοινωνική απομόνωση.
Η κρίση, λοιπόν, φαίνεται πως έχει οδηγήσει πολλά άτομα όχι μόνο στην ανεργία αλλά και στα γραφεία επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

Ενας από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί μία εταιρεία να βοηθήσει τους εργαζόμενούς της είναι τα Employee Assistance Programs (EAP), οι εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα που βοηθούν τους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν προσωπικά και εργασιακά προβλήματα, όπως το στρες και πώς να το διαχειριστούν.

Πολλαπλά τα οφέλη
Είναι γεγονός ότι όταν μία εταιρεία φροντίζει για τους ανθρώπους της και την προάσπιση της υγείας και ασφάλειάς τους, επωφελείται σε πολλαπλά επίπεδα: το βελτιωμένο ηθικό των εργαζομένων αυξάνει την αποδοτικότητά τους, όπως και τη δέσμευση και την αφοσίωσή τους στην εταιρεία.

Επιπλέον, σημαντικό όφελος για την εταιρεία αποτελούν τα μειωμένα ατυχήματα, οι λιγότερες απουσίες, όπως και ο περιορισμός των δαπανών για την αντιμετώπιση ατυχημάτων, οι μειωμένες ασφαλιστικές διεκδικήσεις και τα μειωμένα ασφάλιστρα. Εξάλλου, τα προβλήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία έχουν υψηλό κόστος όχι μόνο για την εταιρεία αλλά και για τα συστήματα κοινωνικής προστασίας.

Είναι, επομένως, παραπάνω από κατανοητό ότι οι εταιρείες οφείλουν να εξασφαλίζουν ευχάριστες συνθήκες εργασίας, που πληρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας που ορίζονται από τη νομοθεσία και να λαμβάνουν μέριμνα για την ευεξία των ανθρώπων τους. Μέσα από αυτές τις πρακτικές, κερδίζει όχι μόνο η εταιρεία αλλά και η κοινωνία γενικότερα.

Banker's Review (T. 022)
« 1 2 3 4 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2021 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778