Banker's Review Online - Tραπεζικά στελέχη: Back to banking

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Human Capital

Tραπεζικά στελέχη: Back to banking

22 Μαρτίου 2011 | 12:31 Γράφει η Αγγελική  Κορρέ Topics: Executive search,Human Resources,Συνεντεύξεις / Πρόσωπα Σχετικές Εταιρίες: STANTON CHASE INT'L

Ο Μάνος Πανώριος, Partner, και ο Βαγγέλης Σινανίδης, Principal Consultant, της Stanton Chase, μιλάνε στο Banker’s review για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το τραπεζικό σύστημα και για το πώς αυτές επηρεάζουν την αγορά στελεχών στον κλάδο.

Banker's Review: Πώς έχει επηρέασει η κρίση την αγορά στελεχών στον τραπεζικό χώρο;

Μάνος Πανώριος:
Οι τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης και αυτό έχει ως φυσικό επακόλουθο μια σειρά αλλαγών σε διάφορα επίπεδα, που επηρεάζουν την καριέρα των στελεχών.

Είναι σαφές ότι ο περιορισμός του κόστους λειτουργίας και η επιβράδυνση της πιστωτικης επέκτασης των τραπεζών, δημιούργησε στην αρχή σοκ στα πιο πωλησιακά προφίλ στελεχών, γεγονότα που σε συνδυασμό με την μακροοικονομική εικόνα λειτούργησαν ως παράγοντες που αύξησαν το άγχος και για πρώτη, ίσως, φορά έφεραν έντονη ανασφάλεια σε ένα χώρο που η καριέρα και η συνεχής ανέλιξη για τους πιο δυναμικούς ήταν μια βεβαιότητα.

Σίγουρα, η εντελώς διαφορετική προσέγγιση από την πλευρά των οργανισμών και η τάχυτατη αλλαγή στρατηγικής, όπου δεν υπήρξε καλή επικοινωνία και καλή διαχείρηση εσωτερικά των αρνητικών ειδήσεων, δημιούργησαν ένα κλίμα που επηρρέασε περισσότερο το πιο δυναμικό κομμάτι των στελεχών.

Banker's Review: Ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους αναμένεται να υπάρξει κινητικότητα τους επόμενους μήνες;

Βαγγέλης Σινανίδης:
Το stress banking παραμένει στην αιχμή του δόρατος, τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο του 2011, η πίεση για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και η μέχρις εσχάτων προσπάθεια για τη μη εγγραφή επισφαλειών είναι η σημαντικότερη προτεραιότητα. Τα κανονιστικά πλαίσια (Basel III) δημιουργούν έντονες πιέσεις για αύξηση της ρευστότητας και αυτό θα δημιουργήσει κινητικότητα τόσο στο Affluent όσο και στο private banking.

Οι τράπεζες είναι ο αιμοδότης της ελληνικής οικονομίας και θα περιμένουμε να δούμε μια μικρή αύξηση στο ρυθμό της πιστωτικής επέκτασης, προς το τέλος του πρώτου εξαμήνου, κυρίως σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες όμως θα διαθέτουν πολύ υγιή χρηματοοικονομική εικόνα.

Το credit δείχνει να «παίρνει την εκδίκησή του» και να επιστρέφει στο προσκήνιο, όντας πια απαραίτητο στοιχείο, ως γνωστικό αντικείμενο, για κάθε τραπεζικό στέλεχος.

Θα περιοριστεί στο ελάχιστο η εισρροή στελεχών από άλλους χώρους. Επίσης, αναμενουμε μια αναδιαρθρωση και εξορθολογισμο των δικτύων, βελτίωση της σχέσης με τον πελάτη και επιστροφή σε μια πιο «τραπεζικη πραγματικότητα».

Τέλος, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βαρος στην πιθανότητα έναρξης των πολυθρύλητων πια συγχωνεύσεων και στην πιθανότητα πώλησης κρατικών τραπεζών, η οποία μπορεί να αλλάξει άρδην την εικόνα της αγοράς, κυρίως εάν μια τέτοια απόφαση συμπεριλαμβάνει το Tαχυδρομικό Tαμιευτήριο, το οποίο διαθέτει ρευστότητα ικανή να διαφοροποιήσει σημαντικά, επί τω βέλτιστω, τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ενος νέου σχήματος.

Banker's Review: Πώς έχει επηρέασει η κρίση την αγορά στελεχών στον τραπεζικό χώρο;

Μάνος Πανώριος:
Οι τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης και αυτό έχει ως φυσικό επακόλουθο μια σειρά αλλαγών σε διάφορα επίπεδα, που επηρεάζουν την καριέρα των στελεχών.

Είναι σαφές ότι ο περιορισμός του κόστους λειτουργίας και η επιβράδυνση της πιστωτικης επέκτασης των τραπεζών, δημιούργησε στην αρχή σοκ στα πιο πωλησιακά προφίλ στελεχών, γεγονότα που σε συνδυασμό με την μακροοικονομική εικόνα λειτούργησαν ως παράγοντες που αύξησαν το άγχος και για πρώτη, ίσως, φορά έφεραν έντονη ανασφάλεια σε ένα χώρο που η καριέρα και η συνεχής ανέλιξη για τους πιο δυναμικούς ήταν μια βεβαιότητα.

Σίγουρα, η εντελώς διαφορετική προσέγγιση από την πλευρά των οργανισμών και η τάχυτατη αλλαγή στρατηγικής, όπου δεν υπήρξε καλή επικοινωνία και καλή διαχείρηση εσωτερικά των αρνητικών ειδήσεων, δημιούργησαν ένα κλίμα που επηρρέασε περισσότερο το πιο δυναμικό κομμάτι των στελεχών.

Banker's Review: Ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους αναμένεται να υπάρξει κινητικότητα τους επόμενους μήνες;

Βαγγέλης Σινανίδης:
Το stress banking παραμένει στην αιχμή του δόρατος, τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο του 2011, η πίεση για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και η μέχρις εσχάτων προσπάθεια για τη μη εγγραφή επισφαλειών είναι η σημαντικότερη προτεραιότητα. Τα κανονιστικά πλαίσια (Basel III) δημιουργούν έντονες πιέσεις για αύξηση της ρευστότητας και αυτό θα δημιουργήσει κινητικότητα τόσο στο Affluent όσο και στο private banking.

Οι τράπεζες είναι ο αιμοδότης της ελληνικής οικονομίας και θα περιμένουμε να δούμε μια μικρή αύξηση στο ρυθμό της πιστωτικής επέκτασης, προς το τέλος του πρώτου εξαμήνου, κυρίως σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες όμως θα διαθέτουν πολύ υγιή χρηματοοικονομική εικόνα.

Το credit δείχνει να «παίρνει την εκδίκησή του» και να επιστρέφει στο προσκήνιο, όντας πια απαραίτητο στοιχείο, ως γνωστικό αντικείμενο, για κάθε τραπεζικό στέλεχος.

Θα περιοριστεί στο ελάχιστο η εισρροή στελεχών από άλλους χώρους. Επίσης, αναμενουμε μια αναδιαρθρωση και εξορθολογισμο των δικτύων, βελτίωση της σχέσης με τον πελάτη και επιστροφή σε μια πιο «τραπεζικη πραγματικότητα».

Τέλος, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βαρος στην πιθανότητα έναρξης των πολυθρύλητων πια συγχωνεύσεων και στην πιθανότητα πώλησης κρατικών τραπεζών, η οποία μπορεί να αλλάξει άρδην την εικόνα της αγοράς, κυρίως εάν μια τέτοια απόφαση συμπεριλαμβάνει το Tαχυδρομικό Tαμιευτήριο, το οποίο διαθέτει ρευστότητα ικανή να διαφοροποιήσει σημαντικά, επί τω βέλτιστω, τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ενος νέου σχήματος.


Banker's Review: Πώς κινείται η αγορά στελεχών στο κομμάτι των θυγατρικών των ελληνικών τραπεζών στην ευρύτερη περιοχή;

Μάνος Πανώριος:
Στις περισσότερες απο τις αγορές, στις οποίες δραστηριοποιούνται οι ελληνικές τράπεζες, η εικόνα δεν είναι πολύ διαφορετική από την Ελλάδα, με εξαίρεση την Τουρκία κυρίως και δευτερευόντως την Πολωνία, η εικόνα μοιάζει με την ελληνική αγορα. Στελέχη με πολύ καλή αντίληψη του πιστωτικού κινδύνου, κατανόηση των τοπικών αγορών, στρατηγική μείωσης των επισφαλειων και μείωση του κόστους, είναι οι προτεραιότητες.

Μια σημαντική διαφορά με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι τα στελέχη πια είναι πιο ανοιχτά στη μετακίνηση στο εξωτερικό και τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές τράπεζες αντλούν απο μια δεξαμενή εξαιρετικών στελεχών με πιο international προσέγγιση.

Ειναι δεδομενο οτι ευκαιρίες, για τα τραπεζικά στελέχη, θα υπάρξουν τα επόμενα χρονια και έχοντας την πολυτέλεια ως Stanton Chase Athens να διαθέτουμε γραφεία στην περιοχή (Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Dubai), θα ξανασυναντήσουμε τόσο τις ελληνικες τράπεζες (ήδη συνεργαζόμαστε σε πολλές χώρες) όσο και τους έλληνες executives.

Banker's Review: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των υπηρεσιών επιλογής υψηλόβαθμων στελεχών που παρέχει η Stanton Chase;

Βαγγέλης Σινανίδης:
Η Stanton Chase International είναι πολυεθνική εταιρεία, εξειδικευμένη στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Executive Search. Ιδρύθηκε το 1990 και λειτουργεί πλήρως οργανωμένη σε 43 χώρες με 70 γραφεία.

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η Stanton Chase βρίσκεται μεταξύ των 10 κορυφαίων διεθνών εταιρειών Executive Search ως προς το μέγεθος, την αναγνώριση και τη φήμη της. Η Stanton Chase International είναι μέλος της Παγκόσμιας Ενωσης Συμβούλων Αναζήτησης Στελεχών (Association of Executive Search Consultants - AESC) και ακολουθεί αυστηρά τον κώδικα δεοντολογίας και λειτουργίας που έχει ορίσει ο συγκεκριμένος έγκριτος οργανισμός.

Η Stanton Chase Athens έχει επεκταθεί στις δυναμικές αγορές των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, με την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών στη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Βουλγαρία και τη Μέση Ανατολή (Dubai, Qatar).

Εχοντας σαν στόχο την ανάπτυξη μακροχρόνιων επιτυχημένων συνεργασιών αναπτύξαμε τη φιλοσοφία του Key Account Management, η οποία εξασφαλίζει την ορθή κατανόηση της κουλτούρας του οργανισμού-πελάτη, την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες του και τη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Banker's Review: Φέτος η Stanton Case Athens, κέρδισε το πρώτο βραβείο ως το καλύτερο γραφείο της Stanton Chase παγκοσμίως. Ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογήθηκε η S.C. Athens, και πού οφείλεται η επιτυχία σας αυτή;

Μάνος Πανώριος:
Κάθε χρόνο και σε διαφορετική κάθε φορά ήπειρο και χώρα, διεξάγεται το ετήσιο παγκόσμιο συνέδριο της STANTON CHASE, κατά τη διάρκεια του οποίου απονέμονται 4 συνολικά βραβεία: Τα 3 Best Offices ανά Αγορά, καθώς και το Πρώτο βραβείο, του καλύτερου γραφείου από τα 70 που υπάρχουν στις τέσσερις ηπείρους. Η απόδοση των γραφείων παρακολουθείται όλο το χρόνο με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και στο τέλος του κάθε έτους αναδεικνύονται οι νικητές του διαγωνισμού.

Τα κριτήρια αξιολόγησης βασίζονται στην αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα του γραφείου, στην υποδομή και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας που χρησιμοποιούνται, στο επίπεδο ικανοποίησης των πελατών και των υποψηφίων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τέλος στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών αυτού καθαυτού του γραφείου.

O διαγωνισμός αυτός ενισχύει το συναγωνισμό μεταξύ των γραφείων, ανοίγει πόρτες στην πολυπολιτισμικότητα και αναδεικνύει τα best practices που αποτελούν τη βάση της εξέλιξης. Η Stanton Chase Athens είχε την τιμή να βραβευθεί ως το καλύτερο γραφείο παγκοσμίως, αφού αξιολογήθηκε με συνολικό βαθμό 9,05/10, από τις υψηλότερες βαθμολογίες που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα.

Banker's Review (T. 020)
« 1 2 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2021 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778