Banker's Review Online - Training & Development: Θωρακίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Human Capital

Training & Development: Θωρακίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό

14 Ιανουαρίου 2011 | 10:53 Γράφει η Αγγελική  Κορρέ Topics: Analysis,Education,Human Resources,Special Reports,Training Σχετικές Εταιρίες: MILLENNIUM BANK,ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των εργαζομένων είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη και την ευημερία ενός τραπεζικού οργανισμού, καθώς το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχία της τράπεζας. Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε δε, ίσως είναι κρισιμότερη από ποτέ.

Η ικανότητα και η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού είναι άμεσα συνδεδεμένη με την απόδοση του οργανισμού. Οταν οι άνθρωποι είναι καλά εκπαιδευμένοι, μπορούν για παράδειγμα, εύκολα να χειριστούν καταστάσεις και να ικανοποιήσουν τους πελάτες, διασφαλίζοντας έτσι τη διακράτηση των πελατών - που όλοι ξέρουμε πόσο κρίσιμη είναι για τις τράπεζες σήμερα.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης είναι απαραίτητα για τη βελτίωση του ηθικού του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και για την παρακίνησή του για τη βελτίωση της απόδοσης. Στους εργαζόμενους αρέσει να μαθαίνουν και να εκπαιδεύονται σε καινούργιες ικανότητας και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις, ενώ έχουν και περισσότερα κίνητρα αν νιώθουν ότι υπάρχει η προοπτική προσωπικής ανάπτυξης. Οταν ένας οργανισμός δείχνει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των υπαλλήλων του, είναι φυσικό και οι υπάλληλοι από την πλευρά τους να ενδιαφέρονται περισσότερο για την ανάπτυξη του οργανισμού.

Οι τραπεζικοί οργανισμοί, ίσως περισσότερο από άλλες εταιρείες, έχουν συνειδητοποιήσει ότι μόνο μέσω αποτελεσματικής και συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να αποκτήσει τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται ώστε να αποκτήσει ο οργανισμός ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ευελιξία.

Αποτελεσματικά προγράμματα εκπαίδευσης
Σύμφωνα με τους ειδικούς, η διαδικασία της εκπαίδευσης θα πρέπει να χτίζεται γύρω από την πράξη και όχι τη θεωρία. Είναι προτιμότερο δηλαδή, αντί να μαθαίνει κανείς γενικά για τον στρατηγικό σχεδιασμό ή το μάρκετινγκ, να μάθει να αναπτύσσει ένα στρατηγικό σχέδιο ή μία πρόταση μάρκετινγκ για το τμήμα του.

Ποια είναι, όμως, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να ενσωματώνουν τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης προκειμένου να είναι αποτελεσματικά;
1. Ευθυγράμμιση με τη στρατηγική: Ολα τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης θα πρέπει να συμβάλουν στην υλοποίηση των στρατηγικών επιδιώξεων του οργανισμού. Κανένα πρόγραμμα δεν έχει αξία αν δεν παράγει αποτελέσματα που θεωρούνται κρίσιμα για τη στρατηγική ή τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

2. Θετικό cost/ benefit ratio: Η εκπαίδευση σήμερα υπόκειται στις ίδιες μετρήσεις με κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Θα πρέπει, λοιπόν, να μπορεί να επιδείξει απόδοση της επένδυσης που απαιτείται, είτε μακροπρόθεσμα είτε μεσοπρόθεσμα. Βέβαια, οι οργανισμοί, λέει η εμπειρία, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν το γεγονός ότι πολλές πρωτοβουλίες που αφορούν την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να χρειαστούν χρόνια προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους.

3. Αξιοποίηση πολλαπλών καναλιών: Οι κορυφαίοι οργανισμοί εξετάζουν και χρησιμοποιούν πολλαπλά μέσα και φορείς, όπως είναι οι αίθουσες διδασκαλίας, workplace, blended learning, eLearning, υποστηρικτικά εργαλεία τεχνολογίας κ.ά., ώστε να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποί τους αποκτούν τα σωστά skills τη σωστή στιγμή, με τον σωστό τρόπο και, φυσικά, με το σωστό κόστος.

4. Εκπαίδευση με ατομική υπευθυνότητα: Οι καλύτερες εταιρείες αντλούν και ενισχύουν τις ικανότητες και τις δυνατότητες των ανθρώπων τους μέσω αυτό-κατευθυνόμενης εξέλιξης και ανάπτυξης. Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να αναγνωρίσουν τις ανάγκες τους, να δημιουργήσουν τα δικά τους προγράμματα εκμάθησης και να αναζητήσουν ευκαιρίες μάθησης.

5. Εκπαίδευση σχετική με την εργασία: Η γνώση και οι ικανότητες που αποκτούνται μέσω των προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης θα πρέπει να είναι σχετικές και χρήσιμες τόσο για τον οργανισμό όσο και για την ατομική εργασία κάθε στελέχους. Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν μόνο σε προγράμματα που θα προσθέσουν αξία στην τρέχουσα και μελλοντική αποδοτικότητα στη δουλειά τους και θα συμβάλουν στην επιτυχία του οργανισμού.

6. Αξιοποίηση της γνώσης και των ικανοτήτων στη δουλειά: Ενα από τα πιο σημαντικά στοιχεία των βέλτιστων προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης είναι να μπορούν εύκολα οι αποκτηθείσες γνώσεις να αξιοποιηθούν στην εργασία των ανθρώπων.

7. Συνεχής διαδικασία μάθησης: Οσο ζω διδάσκομαι έλεγαν οι αρχαίοι, και φυσικά η σοφή αυτή ρήση θα πρέπει να εφαρμόζεται και στα προγράμματα Training & Development των τραπεζικών οργανισμών.

Η ικανότητα και η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού είναι άμεσα συνδεδεμένη με την απόδοση του οργανισμού. Οταν οι άνθρωποι είναι καλά εκπαιδευμένοι, μπορούν για παράδειγμα, εύκολα να χειριστούν καταστάσεις και να ικανοποιήσουν τους πελάτες, διασφαλίζοντας έτσι τη διακράτηση των πελατών - που όλοι ξέρουμε πόσο κρίσιμη είναι για τις τράπεζες σήμερα.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης είναι απαραίτητα για τη βελτίωση του ηθικού του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και για την παρακίνησή του για τη βελτίωση της απόδοσης. Στους εργαζόμενους αρέσει να μαθαίνουν και να εκπαιδεύονται σε καινούργιες ικανότητας και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις, ενώ έχουν και περισσότερα κίνητρα αν νιώθουν ότι υπάρχει η προοπτική προσωπικής ανάπτυξης. Οταν ένας οργανισμός δείχνει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των υπαλλήλων του, είναι φυσικό και οι υπάλληλοι από την πλευρά τους να ενδιαφέρονται περισσότερο για την ανάπτυξη του οργανισμού.

Οι τραπεζικοί οργανισμοί, ίσως περισσότερο από άλλες εταιρείες, έχουν συνειδητοποιήσει ότι μόνο μέσω αποτελεσματικής και συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να αποκτήσει τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται ώστε να αποκτήσει ο οργανισμός ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ευελιξία.

Αποτελεσματικά προγράμματα εκπαίδευσης
Σύμφωνα με τους ειδικούς, η διαδικασία της εκπαίδευσης θα πρέπει να χτίζεται γύρω από την πράξη και όχι τη θεωρία. Είναι προτιμότερο δηλαδή, αντί να μαθαίνει κανείς γενικά για τον στρατηγικό σχεδιασμό ή το μάρκετινγκ, να μάθει να αναπτύσσει ένα στρατηγικό σχέδιο ή μία πρόταση μάρκετινγκ για το τμήμα του.

Ποια είναι, όμως, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να ενσωματώνουν τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης προκειμένου να είναι αποτελεσματικά;
1. Ευθυγράμμιση με τη στρατηγική: Ολα τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης θα πρέπει να συμβάλουν στην υλοποίηση των στρατηγικών επιδιώξεων του οργανισμού. Κανένα πρόγραμμα δεν έχει αξία αν δεν παράγει αποτελέσματα που θεωρούνται κρίσιμα για τη στρατηγική ή τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

2. Θετικό cost/ benefit ratio: Η εκπαίδευση σήμερα υπόκειται στις ίδιες μετρήσεις με κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Θα πρέπει, λοιπόν, να μπορεί να επιδείξει απόδοση της επένδυσης που απαιτείται, είτε μακροπρόθεσμα είτε μεσοπρόθεσμα. Βέβαια, οι οργανισμοί, λέει η εμπειρία, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν το γεγονός ότι πολλές πρωτοβουλίες που αφορούν την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να χρειαστούν χρόνια προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους.

3. Αξιοποίηση πολλαπλών καναλιών: Οι κορυφαίοι οργανισμοί εξετάζουν και χρησιμοποιούν πολλαπλά μέσα και φορείς, όπως είναι οι αίθουσες διδασκαλίας, workplace, blended learning, eLearning, υποστηρικτικά εργαλεία τεχνολογίας κ.ά., ώστε να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποί τους αποκτούν τα σωστά skills τη σωστή στιγμή, με τον σωστό τρόπο και, φυσικά, με το σωστό κόστος.

4. Εκπαίδευση με ατομική υπευθυνότητα: Οι καλύτερες εταιρείες αντλούν και ενισχύουν τις ικανότητες και τις δυνατότητες των ανθρώπων τους μέσω αυτό-κατευθυνόμενης εξέλιξης και ανάπτυξης. Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να αναγνωρίσουν τις ανάγκες τους, να δημιουργήσουν τα δικά τους προγράμματα εκμάθησης και να αναζητήσουν ευκαιρίες μάθησης.

5. Εκπαίδευση σχετική με την εργασία: Η γνώση και οι ικανότητες που αποκτούνται μέσω των προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης θα πρέπει να είναι σχετικές και χρήσιμες τόσο για τον οργανισμό όσο και για την ατομική εργασία κάθε στελέχους. Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν μόνο σε προγράμματα που θα προσθέσουν αξία στην τρέχουσα και μελλοντική αποδοτικότητα στη δουλειά τους και θα συμβάλουν στην επιτυχία του οργανισμού.

6. Αξιοποίηση της γνώσης και των ικανοτήτων στη δουλειά: Ενα από τα πιο σημαντικά στοιχεία των βέλτιστων προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης είναι να μπορούν εύκολα οι αποκτηθείσες γνώσεις να αξιοποιηθούν στην εργασία των ανθρώπων.

7. Συνεχής διαδικασία μάθησης: Οσο ζω διδάσκομαι έλεγαν οι αρχαίοι, και φυσικά η σοφή αυτή ρήση θα πρέπει να εφαρμόζεται και στα προγράμματα Training & Development των τραπεζικών οργανισμών.


Ο άνθρωπος στο επίκεντρο
Στους προκλητικούς καιρούς που ζούμε, το ενδιαφέρον όλων πρέπει να εστιάζεται στον άνθρωπο, καθώς ο ρόλος του αναδεικνύεται κομβικός για την έξοδο από την κρίση και την εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης.


Του Γιώργου Κατσουράνη, Head of Training & Development, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς

Στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία για ανοιχτή και αµφίδροµη επικοινωνία με τους εργαζόμενους, ώστε συστηματικά να καλλιεργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στους ανθρώπους και τον οργανισμό.

Κύριος στόχος στην προσπάθειά μας είναι να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των ανθρώπων μας και να τους εξοπλίσουμε με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και για το αύριο.

Προτεραιότητα η επένδυση στην εκπαίδευση
Σε αυτό το πνεύμα, η επένδυση στη γνώση και στη συνεχή εκπαίδευση αποτελούσε ανέκαθεν μια από τις πρωταρχικές μας προτεραιότητες.

Ετσι απαντούμε εξάλλου και στη συνεχή ανάγκη για την κάλυψη νέων γνώσεων που προέρχονται από τις ραγδαίες μεταβολές στο κανονιστικό πλαίσιο, που έρχονται να προστεθούν στο ήδη μεγάλο εύρος γνώσεων που απαιτούνταν στις θέσεις εργασίας στο χρηματοπιστωτικό χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσονται οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που αφορούν σε Πιστοποιήσεις, Διαδικασίες, Συστήματα, καθώς και θέματα Συμμόρφωσης.

Ταυτόχρονα, ενδυναμώνουμε συνεχώς τους ανθρώπους μας με νέες δεξιότητες, οι οποίες τους επιτρέπουν να επικοινωνούν αποτελεσματικά τόσο με τους εσωτερικούς όσο και με τους εξωτερικούς μας πελάτες, αλλά και να διαχειρίζονται κρίσεις ή το stress (το προσωπικό, των συνεργατών ή των πελατών) και να λειτουργούν στο πλαίσιο της ηθικής και κοινωνικά υπεύθυνης τραπεζικής, ανταποκρινόμενοι στις ταχύτατες αλλαγές και εξελίξεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Μέθοδοι και εργαλεία εκπαίδευσης
Ολα τα παραπάνω υλοποιούνται συνδυάζοντας τις πλέον προηγμένες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες, στήνοντας «Σχολεία» και «Ακαδημίες», αρθρωτά εκπαιδευτικά προγράμματα, που ανταποκρίνονται στις πολλαπλές ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων.

Σημαντικό εργαλείο στην πραγματοποίηση του έργου της εκπαίδευσης αποτελεί το e-Learning. Καθώς, οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς είναι πλέον εξοικειωμένοι με την πλατφόρμα σε εξαιρετικό βαθμό, κάνουν χρήση του e-learning, είτε από το χώρο εργασίας είτε από το σπίτι τους, ρυθμίζοντας μόνοι τους, και ανάλογα με τις ανάγκες τους, το πρόγραμμα εκπαίδευσής τους. Παράλληλα δεν απαιτείται η μετακίνησή τους σε χώρους εκπαίδευσης, γεγονός που τους εξοικονομεί προσωπικό χρόνο, ενώ δεν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον μειώνοντας δραστικά το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Αναδεικνύοντας τους ανθρώπους μας
Πέρα από την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση που εξασφαλίζει τη σημαντική μείωση των λειτουργικών κινδύνων, η προσοχή μας εστιάζεται και στην εξασφάλιση του υψηλού επιπέδου στα ηγετικά στελέχη του οργανισμού, αλλά και των απαραίτητων διαδοχών.

Ακολουθώντας τις βασικές αρχές και τις αξίες μας, αναδεικνύουμε τους ανθρώπους μας στελεχώνοντας τον Ομιλο κυρίως από το εσωτερικό του, αναπτύσσοντας συνεχώς τα ταλέντα και τους εργαζόμενους με υψηλό δυναμικό.

Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στις ειδικές Ακαδημίες για την ανάπτυξη της Ηγεσίας που έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε τα τελευταία 4 χρόνια. Οι Ακαδημίες αυτές ενδυναμώνουν τις ηγετικές και διοικητικές ικανότητες των στελεχών μας, ώστε να ηγούνται και να καθοδηγούν τους συνεργάτες τους, καθώς και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζουν την επόμενη γενιά ηγετών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

Η συνεχής επένδυση στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των στελεχών μας είναι μονόδρομος για εμάς στον Ομιλο της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς γνωρίζουμε ότι το μέλλον του οργανισμού είναι οι άνθρωποί του.

Training & Development την περίοδο της κρίσης
Οι σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης χαρακτηρίζονται από ραγδαίες εξελίξεις και αλλαγές στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό τομέα.

Της Εφης Μουλά, Human Resources Supervisor της Millennium bank


Στην καθημερινότητά του ο σύγχρονος άνθρωπος θα πρέπει να καταβάλει συνεχή προσπάθεια, προκειμένου να προσαρμόζεται έγκαιρα σε αυτές τις αλλαγές, ενώ παράλληλα εκτίθεται σε συνθήκες πίεσης, ανασφάλειας και σκληρού ανταγωνισμού, σε όλα τα επίπεδα.

Επικεντρώνοντας στις εξελίξεις στον οικονομικό τομέα και στην κρίση που επηρεάζει πλέον κάθε χώρα, κάθε επιχείρηση, μεταξύ αυτών τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και τους εργαζόμενους σε αυτούς, παρατηρούμε την υλοποίηση οργανωσιακών αλλαγών, καθώς και άλλων ενεργειών, με απώτερο στόχο τη συρρίκνωση των εξόδων.

Η συνεχής έκθεση των εργαζομένων σε αυτές τις συνθήκες πίεσης, όπως διαμορφώνονται πια, πολλές φορές και σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, υποβάλλει τον σύγχρονο άνθρωπο σε διαρκή φθορά και άλλες καταστάσεις, όπως το άγχος, οι οποίες εκδηλώνονται σε όλες τις πτυχές της ζωής του και με διάφορους τρόπους. Οι συνέπειες είναι σημαντικές: η σωματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου πλήττονται και προκαλούνται διάφορες επιπτώσεις στο σπίτι, στις σχέσεις, στην εργασία.

Συγκεκριμένες είναι οι ενέργειες τις οποίες μπορούν και πρέπει να κάνουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, προκειμένου να «θωρακίσουν» τους εργαζομένους τους, απέναντι στην παραπάνω αναφερόμενη καθημερινή φθορά της κρίσης και στις επιπτώσεις της:
α) ενίσχυση της κουλτούρας ανοικτής επικοινωνίας, αυτό-αξιολόγησης και αξιολόγησης της αποδοτικότητας, της οργανωσιακής δομής, της ροής των εργασιών, ώστε οι εργαζόμενοι: να είναι έτοιμοι και σε θέση να διαμορφώσουν τη δική τους άποψη, αναφορικά με τις συνθήκες που διαμορφώνονται, την απόδοση του οργανισμού και τη δική τους. να δουν τις πιθανές θετικές πλευρές της κρίσης και τις αλλαγές που ενδεχομένως χρειάζεται να γίνουν στα προϊόντα, στις διαδικασίες και στις εν γένει εργασίες του οργανισμού. να συμβάλουν ενεργά σε αυτές, προσδίδοντας αξία τόσο στον οργανισμό, όσο και στους πελάτες και στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ετσι, βελτιώνεται η συλλογικότητα, καθώς και η αυτοπεποίθηση των εργαζομένων, αφού αισθάνονται ότι είναι χρήσιμοι στον οργανισμό, ενώ ελαχιστοποιείται ο φόβος της αποξένωσης από αυτόν, καθώς και ο φόβος της απόλυσης.

β) συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων, έτσι ώστε να ενισχύουν τις γνώσεις τους, να αναπτύσσουν νέες και να εξελίσσουν τις ήδη υπάρχουσες ικανότητες και δεξιότητες, με σκοπό: να δημιουργούν και να προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, να βελτιώνονται οι επικοινωνιακές τους ικανότητες, να διαπραγματεύονται καλύτερα με τους πελάτες, να δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης με αυτούς, καθώς και με τους συναδέλφους τους.

Ε-learning
Η μορφή της εκπαίδευσης που διεξάγεται εξ αποστάσεως και με τη βοήθεια των μέσων μαζικής επικοινωνίας (e-learning) αποτελεί λύση, η οποία συμβάλει σημαντικά στην υπέρβαση διαφόρων περιορισμών που τίθενται, τόσο λόγω της κρίσης (όπως η συρρίκνωση των προϋπολογισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης), όσο και ανεξάρτητα από αυτήν, καθώς επίσης και στον τρόπο ικανοποίησης των επιτακτικών αναγκών εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης των εργαζομένων, και των οργανισμών γενικότερα.

Αρχικά, περιλαμβάνει στοιχεία ευελιξίας στη διεργασία της εκπαίδευσης και μάθησης, υπό την έννοια ότι παρέχει στον οργανισμό τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να είναι όχι μόνο χρονικά, αλλά και γεωγραφικά απομακρυσμένο από αυτόν, καθώς και στον εργαζόμενο εκπαιδευόμενο το δικαίωμα επιλογής και ελέγχου στο ρυθμό και τον τρόπο της μάθησης.

Στην εκπαίδευση μέσω e-learning, ο εργαζόμενος εκπαιδευόμενος εκπαιδεύεται, μελετά και μαθαίνει στο χώρο της εργασίας του, αλλά και σε όποιο άλλο χώρο αυτός επιλέξει. Ετσι, είναι ελεύθερος και σε θέση να «ελέγξει» σε μεγάλο βαθμό το ρυθμό, το χώρο και το χρόνο της εκπαίδευσής του. Το στοιχείο της ελευθερίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εκπαίδευση των ενηλίκων, δεδομένου ότι έτσι οι τελευταίοι ενεργοποιούνται προς μία πορεία αυτό-μάθησης και γνώσης, αντιμετωπίζοντας την απαξίωση των γνώσεων και αναπτύσσοντας την κριτικής τους σκέψη.

Η εκπαίδευση των εργαζομένων, η ανοικτή επικοινωνία εντός του οργανισμού, η συνεχής καθοδήγηση από τα στελέχη και τους διοικούντες, καθιστούν τους εργαζόμενους δυνατούς απέναντι στις δύσκολες συνθήκες, ικανούς να εκτιμήσουν τα δεδομένα στις πραγματικές τους διαστάσεις και να αντιμετωπίσουν το άγχος και την ανασφάλεια που δημιουργούν οι συνθήκες που επικρατούν εντός και εκτός του εκάστοτε οργανισμού.

Banker's Review (T. 019)
« 1 2 3 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2021 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778